Home of AFP-antwerpen

CORONA UPDATE 29/10/2021

Ons lokaal wordt ingedeeld in 2 zones : een cafetariazone (foto 1) en een sportzone (foto 2)


Bij aankomst wordt u gecontroleerd of je in het bezit bent van een Covid Safe Ticket (CST).


Indien u een CST heeft op uw smartphone of op papier, wordt u toegelaten in de cafetariazone zoals vermeld staat op een staanbord aan de inkom. In deze zone mag je vrij bewegen, consumeren en plaats nemen aan tafeltjes en uw drankjes gaan afhalen aan den toog, allemaal zonder mondmasker. Als u zich begeeft naar de sportzone dient u wel het mondmasker te dragen tot aan het speelveld. Daarna mag je het masker afnemen. Scheidsrechters, trainers (coaches) dienen geen masker te
dragen als ze voldoende afstand kunnen houden (1,5 m.). Zo niet is het mondmasker wel verplicht voor hen. Supporters in de sportzalen moeten een mondmasker dragen als er geen 1,5 m. afstand kan gegarandeerd worden.


Indien u geen CST heeft wordt u de toegang tot het lokaal NIET geweigerd. Je mag echter niet in de cafetariazone komen maar u blijft in het achterste gedeelte van het cafetaria en met mondmasker (= ruimte tussen schuttingen en de traptoog dat tijdelijk van karakter veranderd in “sportzone”). De toegang tot de sportzalen geschied ook met mondmasker naar analogie van diegenen die uit de cafetariazone komen. Indien er een drankje gewenst wordt kan dat gevraagd worden aan iemand uit de cafetariazone die u
onmiddellijk zal bedienen.


Toiletbezoek voor personen van de sportzone. Het is toegelaten om naar het toilet te gaan via de cafetariazone maar dan met mondmasker. Hierna dient men terug te keren naar de sportzone. Dit is kort en bondig de “spirit” waarbij we onze leden en bezoekers zullen ontvangen zonder dat iemand het risico loop om terug naar huis te moeten. Er zijn ongetwijfeld nog vragen die u zult hebben of anomaliëen die u zal ontdekken in deze korte uiteenzetting. Het antwoord hierop is dat we dat allemaal ter plaatse verder kunnen toelichten. Anders wordt deze uiteenzetting te lang en zullen er toch nog vragen binnen sijpelen.


Verder willen we iedereen gerust stellen en gaan we er echt geen “heksenjacht” van maken.


De hoofdzaak is dat iedereen bij ons zal kunnen blijven spelen en er geen enkele reden is om weg te blijven.